info@ehf.nu NEDERLAND (+31) 070-3626468
Hoe geef ik een wijziging door?

Antwoord:

Adres: Een adreswijziging kunt u schriftelijk per e-mail (info@ehf.nu) of brief aan ons doorgeven.

Rekeningnummer: Een wijziging kunt u uitsluitend schriftelijk per email (info@ehf.nu) of brief aan ons doorgeven. Wij zullen u dan een nieuwe incassomachtiging toesturen.

Rechtspersoon: U kunt dit doorgeven aan ons kantoor én aan uw vertegenwoordiger van de betreffende partner. Wij zullen in samenspraak met de partner en u een akte opstellen welke door alle betrokkenen goedgekeurd en ondertekend wordt.

Wat moet ik doen bij (tijdelijke) financiële problemen?

Antwoord:

Het kan altijd gebeuren dat u tijdelijk niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, bijvoorbeeld door een verplichte grote uitgave. Laat ons dit direct weten! Dan kunnen wij gezamenlijk tot een oplossing komen.

Kan het bedrag van mijn lening tussentijds worden aangepast?

Antwoord:

Voor een verhoging van uw lening of een herfinanciering kunt u contact opnemen met één van onze partners. Zij zullen uw verzoek dan met u doornemen en samen met ons tot een voor alle partijen geschikte oplossing komen.

Waarvoor dient het Doorlopend Krediet?

Antwoord:

Aan elke Geldlening bij de Europese Horeca Financieringsmaatschappij is een Doorlopend Krediet gekoppeld. Het Doorlopend Krediet is een achterstandsrekening met een hogere rente waar achterstallige betalingen op uw Geldlening naar worden overgeboekt. De hoogte van dit Doorlopend Krediet bedraagt maximaal één jaar rente en aflossing. Het Doorlopend Krediet verschaft dus geen extra opnamefaciliteit.

Kan ik mijn lening vervroegd aflossen?

Antwoord:

U kunt uw lening altijd vervroegd aflossen (onder voorwaarden). Houd er wel rekening mee, dat conform artikel 4 van de Algemene Bepalingen van Geldlening en Doorlopend Krediet, bij vastrentende leningen afwikkelingskosten voor het beëindigen van de lening verschuldigd kunnen zijn. U kunt ons telefonisch of per e-mail (info@ehf.nu) om een aflosnota vragen.

Word ik aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Antwoord:

Na het uitbetalen van uw lening zijn wij verplicht uw lening te melden bij het BKR in Tiel. Wij melden zowel uw Geldlening als uw Doorlopend Krediet aan. Als uw lening geheel is afgelost, melden wij de Geldlening en het Doorlopend Krediet weer af.

Hoe kan ik bepaalde informatie opvragen?

Antwoord:

De Europese Horeca Financieringsmaatschappij verstuurt medio januari van elk jaar een uitgebreid jaaroverzicht met alle voor uw boekhouding benodigde gegevens. Mocht u toch nog extra informatie willen hebben, of u wilt een kopie van uw jaaroverzicht opvragen, dan kunt u dit per e-mail (info@ehf.nu) bij ons opvragen.

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Antwoord:

De Europese Horeca Financieringsmaatschappij biedt u een aantal financiële diensten aan. Wij willen u daarbij altijd goed en snel van dienst zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing.

Op de site wordt gesproken over BMKB krediet, wat is dat?

Antwoord:

Via onze gelieerde vennootschap West-Holland Krediet- en Voorschotbank worden ook financieringen onder gedeeltelijke borgstelling van de overheid verstrekt. Deze financieringen zijn aan bepaalde voorwaarden gebonden:

- deze financieringen hebben een maximum van 100.000,00 €;
- de onderneming kan de financierder niet genoeg onderpand bieden;

- de onderneming heeft een gunstig toekomstperspectief;
- de financiering is niet bestemd voor een project of een belegging;

- indien de eigenaar meer dan de helft van het ondernemingskapitaal bezit, staat hij/zij voor 25% borg.

Vraag nu online uw financiering aan:
Beginnen